منتجاتنا

دجاج طازج و مجمد
دجاج طازج 700 غ

دجاج طازج 700 غ

دجاج طازج 800 غ

دجاج طازج 800 غ

14.29 ر.س

دجاج طازج 900 غ

دجاج طازج 900 غ

15.31 ر.س

دجاج طازج 1000 غ

دجاج طازج 1000 غ

16.45 ر.س

أرجل دجاج كاملة

أرجل دجاج كاملة

10.12 ر.س

صدور دجاج مدخنة 400غ

صدور دجاج مدخنة 400غ

17.83 ر.س

دجاج متبل
دجاجة كاملة متبلة حار 600غ

دجاجة كاملة متبلة حار 600غ

14.28 ر.س

دجاجة كاملة متبلة 600غ

دجاجة كاملة متبلة 600غ

14.28 ر.س

دجاج مندي 700غ

دجاج مندي 700غ

16.66 ر.س

دجاج مندي حار 700غ

دجاج مندي حار 700غ

16.66 ر.س

شاورما دجاج حار 500 غ

شاورما دجاج حار 500 غ

17.51 ر.س

شاورما دجاج متبلة 500 غ

شاورما دجاج متبلة 500 غ

17.51 ر.س

مصنعات لحوم دجاج
نقانق دجاج طازجة

نقانق دجاج طازجة

7.42 ر.س

نقانق دجاج طازجة بالجبنة

نقانق دجاج طازجة بالجبنة

7.42 ر.س

مورتديلا الدجاج 250غ

مورتديلا الدجاج 250غ

6.61 ر.س

مورتديلا الدجاج بالزيتون 250غ

مورتديلا الدجاج بالزيتون 250غ

6.61 ر.س

مورتديلا الدجاج بالفلفل الأحمر 250غ

مورتديلا الدجاج بالفلفل الأحمر 250غ

6.61 ر.س

مورتديلا الدجاج بالفلفل الأسود 250غ

مورتديلا الدجاج بالفلفل الأسود 250غ

6.61 ر.س

نقانق دجاج طازجة بالخضار

نقانق دجاج طازجة بالخضار

11.25 ر.س

نقانق دجاج طازجة حار

نقانق دجاج طازجة حار

7.42 ر.س

نقانق دجاج طازجة مدخن

نقانق دجاج طازجة مدخن

7.42 ر.س

منتجات الدجاج الطازج
أفخاذ دجاج

أفخاذ دجاج

8.86 ر.س

سيقان دجاج

سيقان دجاج

10.44 ر.س

صدور دجاج بعظم و جلد

صدور دجاج بعظم و جلد

11.39 ر.س

فيلية صدور دجاج

فيلية صدور دجاج

18.22 ر.س